Algemene voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen The Selflove Beauty NL en een client waarop The Selflove Beauty NL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


The Selflove Beauty NL
De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.
De medewerkers van The Selflove Beauty NL zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

Betalingen
The Selflove Beauty NL vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en op de website. Om uw afspraak te bevestigen dient u een aanbetaling van 40% te voldoen. Indien u geen aanbetaling heeft gedaan staat uw afspraak niet vast. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant en gepast te voldoen. Aanbetalingen worden niet gerestitueerd.

 

Garantie

The Selflove Beauty NL geeft de cliënt  3 dagen garantie op de behandeling. Na 3 dagen is The Selflove Beauty Salon niet meer verantwoordelijk omtrent uw wimperextensions. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt minder heeft dan 80%

• De client zich niet aan de regels heeft gehouden qua verzorging (olien vermijden, make-up goed uitwassen);

• De client de wimperextensions heeft getrokken, of zelf heeft weggehaald;

• De cliënt het advies van de medewerker niet heeft gebruikt;

 

Afspraken

De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de afspraak aan The Selflove Beauty NL melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag The Selflove Beauty Salon de gehele behandeling in rekening brengen.

Indien de cliënt vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker 10,- extra berekenen bij de behandeling.

Indien de cliënt bij meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren.


Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn om zorgvuldig de behandeling te kunnen uitvoeren.

De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van The Selflove Beauty NL moet de klager binnen 5 werkdagen antwoord geven.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal The Selflove Beauty NLde behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien een klacht over de producten gegrond is zal The Selflove Beauty NL de consument een nieuw product opsturen.

 

Binnen de salon

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van The Selflove Beauty NL het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren. Gelieve alleen naar uw afspraak te komen mits er anders is afgesproken.